Projekt N-side
„Wykonanie podłoży polarnych z azotku galu o azotowej stronie powierzchni czynnej oraz określenie jej przydatności w epitaksji”

Opis programu

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych. Współwykonawcami projektu są: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych ITME oraz firma Ammono S.A.


Cel projektu

Celem projektu jest wykonanie podłoży polarnych GaN o powierzchni azotowej czynnej oraz zoptymalizowanie pod względem morfologii epitaksji na stronie azotowej. Strona ta posiada całkiem inne własności fizyko-chemiczne, wynikające z innego obsadzenia węzłów krystalograficznych przez atomy. „Odmienność” strony azotowej, po odpowiednim doborze parametrów wzrostu może spowodować pojawienie się dodatkowych, całkiem nowych możliwości epitaksji struktur np. zielony laser oraz diody, HEMT z lepszymi parametrami gazu 2D.


Zespół badawczy

Zespół badawczy projektu N-side:

prof dr hab. Czesław
Skierbiszewski
dr Henryk
Turski
dr inż. Grzegorz
Muzioł
dr inż. Marta
Sawicka
mgr Anna
Feduniewicz-Żmuda
dr Marcin
Siekacz


Współpraca w projekcie

Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami:


Publikacje i wystąpienia konferencyjne

Projekt realizowany jest w latach 2015-2018

Wyniki projektu opublikowano w następujących pracach:

 1. F. Krzyżewski, M. A. Załuska-Kotur, H. Turski, M. Sawicka, C. Skierbiszewski, “Miscut dependent surface evolution in the process of N-polar GaN(000-1) growth under N-rich condition”, Journal of Crystal Growth 457 (2017) 38–45, IF=1.74
 2. M. Gladysiewicz, L. Janicki, M. Siekacz, G. Cywinski, C. Skierbiszewski, and R. Kudrawiec, “Theoretical and experimental studies of electric field distribution in N-polar GaN/AlGaN/GaN heterostructures”, Applied Physics Letters 107, 262107 (2016), IF=3.49, M. Gladysiewicz, L. Janicki, M. Siekacz, G. Cywinski, C. Skierbiszewski, and R. Kudrawiec, Erratum: “Theoretical and experimental studies of electric field distribution in N‐ polar GaN/AlGaN/GaN heterostructures" [Appl. Phys. Lett. 107, 262107 (2016)]" APL18-ER-06811
 3. C. Chèze, F. Feix, J. Lähnemann, T. Flissikowski, M. Kryśko, P. Wolny, H. Turski, C. Skierbiszewski, and O. Brandt, "Luminescent N-polar (In,Ga)N/GaN quantum wells achieved by plasma-assisted molecular beam epitaxy at temperatures exceeding 700 °C", Appl. Phys. Lett. 112, 022102 (2018), IF=3.49
 4. Sergio Fernández-Garrido, Jonas Lähnemann, Christian Hauswald, Maxim Korytov, Martin Albrecht, Caroline Chèze, Czesław Skierbiszewski, and Oliver Brandt, "Comparison of the Luminous Efficiencies of Ga- and N-Polar InxGa1−xN/InyGa1−yN Quantum Wells Grown by Plasma-Assisted Molecular Beam Epitaxy", Physical Review Applied 6, 034017 (2016), link IF=4.78
 5. Robert Kucharski, Łukasz Janicki, Marcin Zajac, Monika Welna, Marcin Motyka, Czesław Skierbiszewski and Robert Kudrawiec, "Transparency of Semi-Insulating, n-Type, and p-Type Ammonothermal GaN Substrates in the Near-Infrared, Mid-Infrared, and THz Spectral Range" Crystals 7, 187 (2017) doi:10.3390/cryst7070187. IF=2.14
 6. Grzegorz Muziol, Henryk Turski, Marcin Siekacz, Szymon Grzanka, Piotr Perlin, and Czesław Skierbiszewski, "Elimination of leakage of optical modes to GaN substrate in nitride laser diodes using a thick InGaN waveguide", Applied Physics Express 9, 092103 (2016), IF=2.55
 7. G. Muziol, H. Turski, M. Siekacz, P. Wolny, J. Borysiuk, S. Grzanka, P. Perlin, and C. Skierbiszewski, "Aluminum-free nitride laser diodes: waveguiding, electrical and degradation properties", Optics Express 25, 33113 (2017), IF= 3.35
 8. Henryk Turski, Grzegorz Muzioł, Marcin Siekacz, Pawel Wolny, Krzesimir Szkudlarek, Anna Feduniewicz-Zmuda, Krzysztof Dybko, Czeslaw Skierbiszewski, “Growth rate independence of Mg doping in GaN grown by plasma assisted MBE”, Journal of Crystal Growth 482 (2018) 56–60, IF=1.74
 9. C. Skierbiszewski, G. Muziol, K. Nowakowski-Szkudlarek, H. Turski, M. Siekacz, A. Feduniewicz-Zmuda, A. Nowakowska-Szkudlarek, M. Sawicka, and P. Perlin, "True-blue laser diodes with tunnel junctions grown monolithically by plasma-assisted molecular beam epitaxy", Applied Physics Express 11, 034103 (2018), IF=2.55
 10. M. Sawicka, P. Wolny, M. Kryśko, H. Turski, K. Szkudlarek, S. Grzanka, C. Skierbiszewski, "Comparative study of semipolar (20-21), nonpolar (10-10) and polar (0001) InGaN multi-quantum well structures grown under N- and In-excess by plasma assisted molecular beam epitaxy", Journal of Crystal Growth 465 (2017) 43–47, IF=1.74
 11. M. Sawicka, A. Feduniewicz-Żmuda, M. Kryśko, H. Turski, G. Muziol, M. Siekacz, P. Wolny, C. Skierbiszewski, "Indium incorporation in semipolar (20-21) and nonpolar (10-10) InGaN grown by plasma assisted molecular beam epitaxy", Journal of Crystal Growth 459 (2017) 129–134, IF=1.74

Wystąpienia konferencyjne: