mgr inż. Mikołaj Chlipała

jest absolwentem specjalności Nanostruktury i Nanomateriały Funkcjonalne Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Obecnie student Politechniki Gdańskiej na specjalności Nanostruktury Fotoniczne realizowanej we współpracy z Instytutem Wysokich Ciśnień PAN w grupie MBE u prof. Czesława Skierbiszewskiego w ramach projektu „Tunnel junction and its applications for GaN based optoelectronics”.

Zainteresowania badawcze

Do zainteresowań badawczych Mikołaja Chlipały należą badania nad nanomateriałami funkcjonalnymi w zastosowaniu w energetyce i optoelektronice.

Projekty

Lista publikacji

  1. Schiavon, Dario, Mikolaj Chlipala, and Piotr Perlin. 2021. “Lateral Carrier Injection for the Uniform Pumping of Several Quantum Wells in InGaN/GaN Light-Emitting Diodes.” Optics Express 29 (3): 3001.
  2. Pieniak, K., M. Chlipala, H. Turski, W. Trzeciakowski, G. Muziol, G. Staszczak, A. Kafar, et al. 2021. “Quantum-Confined Stark Effect and Mechanisms of Its Screening in InGaN/GaN Light-Emitting Diodes with a Tunnel Junction.” Optics Express 29 (2): 1824.
  3. Zak, M., G. Muziol, H. Turski, M. Siekacz, K. Nowakowski-Szkudlarek, A. Feduniewicz-ŻMuda, M. Chlipała, A. Lachowski, and C. Skierbiszewski. 2021. “Tunnel Junctions with a Doped (In,Ga) N Quantum Well for Vertical Integration of III -Nitride Optoelectronic Devices.” Physical Review Applied 15 (2): 1–13.
  4. Siekacz, Marcin, Grzegorz Muziol, Henryk Turski, Mateusz Hajdel, Mikolaj Żak, Mikolaj Chlipała, Marta Sawicka, et al. 2020. “Vertical Integration of Nitride Laser Diodes and Light Emitting Diodes by Tunnel Junctions.” Electronics (Switzerland) 9 (9): 1–11.
  5. Turski, Henryk, Marcin Siekacz, Grzegorz Muzioł, Mateusz Hajdel, Szymon Stańczyk, Mikołaj Żak, Mikołaj Chlipała, et al. 2020. “Nitride LEDs and Lasers with Buried Tunnel Junctions.” ECS Journal of Solid State Science and Technology 9 (1): 015018.
  6. Turski, Henryk, Shyam Bharadwaj, Marcin Siekacz, Grzegorz Muziol, Mikolaj Chlipala, Mikolaj Zak, Mateusz Hajdel, et al. 2020. “Monolithically P-down Nitride Laser Diodes and LEDs Obtained by MBE Using Buried Tunnel Junction Design.” In Gallium Nitride Materials and Devices XV, edited by Hadis Morkoç, Hiroshi Fujioka, and Ulrich T. Schwarz, 34. SPIE.
  7. Hołówko, B., P. Błaszczak, M. Chlipała, M. Gazda, S. F. Wang, P. Jasiński, and B. Bochentyn. 2020. “Structural and Catalytic Properties of Ceria Layers Doped with Transition Metals for SOFCs Fueled by Biogas.” International Journal of Hydrogen Energy 45 (23): 12982–96.
  8. Chlipala, Mikolaj, Henryk Turski, Marcin Siekacz, Katarzyna Pieniak, Krzesimir Nowakowski-Szkudlarek, Suski Tadeusz, and Czesław Skierbiszewski. 2020. “Nitride Light Emitting Diodes for Cryogenic Temperatures.” Optics Express 28 (20): 30299.
  9. Bochentyn, B., M. Chlipała, M. Gazda, S. F. Wang, and P. Jasiński. 2019. “Copper and Cobalt Co-Doped Ceria as an Anode Catalyst for DIR-SOFCs Fueled by Biogas.” Solid State Ionics 330 (February 2019): 47–53.
  10. Chlipała, M., P. Błaszczak, S. F. Wang, P. Jasiński, and B. Bochentyn. 2019. “In Situ Study of a Composition of Outlet Gases from Biogas Fuelled Solid Oxide Fuel Cell Performed by the Fourier Transform Infrared Spectroscopy.” International Journal of Hydrogen Energy 44 (26): 13864–74.

Kontakt

email: mik@unipress.waw.pl


ORCID:0000-0001-9922-0174
Scopus Author ID: 57207659697
Google Scholar: