Laboratorium MBE

Instytut Wysokich Ciśnień PAN


O nas

Laboratorium Epitaksji MBE (NL-14) jest częścią Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk (IWC PAN) "Unipress".

Naszym celem jest rozwój niebieskich diod luminescencyjnych (LED) i diod laserowych (LD) wytwarzanych technologią epitaksji z wiązek molekularnych z użyciem plazmy azotowej (PAMBE - ang. Plasma-Assisted Molecular Beam Epitaxy). Pracujemy nad wytwarzaniem długofalowych emiterów światła: modelujemy teoretycznie struktury kwantowe oraz optymalizujemy parametry optyczne i elektryczne przyrządów, które wytwarzamy na podłożach azotku galu (GaN). Badamy mechanizmy wzrostu kryształów na powierzchniach GaN o różnej polarności i orientacji krystalograficznej. Wytwarzamy i badamy struktury ze złączem tunelowym w azotkowych diodach luminescencyjnych i laserowych. Prowadzimy prace badawcze w obszarze elektroniki badając działanie wertykalnych azotkowych heterozłączowych tranzystorów n-p-n (GaN/InGaN/GaN) wytwarzanych na podłożach GaN metodą MBE.


Aktualności

Rekrutacja na stanowisko doktoranta/doktorantki w projecie OPUS

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami oferty stypendium dla doktoranta/doktorantki w projekcie OPUS "Monolityczna integracja nadprzewodników i półprzewodników na platformie azotkowej" Termin składania dokumentów upływa 27.11.2023.

Domieszkowanie germanem kryształu GaN

Miło nam poinformować, że artykuł "Rola of Metallic Adlayer in Limiting Ge Incorporation into GaN" został opublikowany w Materials i jest dostępny online. Opisuje on domieszkowanie germanem kryształu GaN metodą MBE i opisuje rolę warstwy metalicznej na powierzchni w czasie epitaksji.

Wyróżnienie Rzeczpospolitej Cyfrowej

dla dr Marty Sawickiej „Za szczególny wkład w rozwój polskiej transformacji cyfrowej w roku 2021 za badania nad laserami”.

Foto. Mariusz Szachowski

Trawienie elektrochemiczne GaN:Mg opublikowane w Acta Materialia Gratulacje dla Natalii Fiuczek!

Dobre zrozumienie i powtarzalność procesu trawienia elektrochemicznego (ECE) GaN typu n sprawiły, że technika ta stała się interesującą metodą kontroli współczynnika załamania światła warstw GaN poprzez zmianę ich porowatości. Jednak w przypadku GaN typu p, wydaje się, że brak modelu i zrozumienia procesu stanowiły istotną przeszkodę w demonstracji trawienia ECE GaN p-typu w kontrolowany sposób. W pracy N. Fiuczek et al. „Electrochemical etching of p-type GaN using a tunnel junction for efficient hole injection”, opublikowanej ostatnio w prestiżowym czasopiśmie Acta Materialia autorzy tłumaczą mechanizm trawienia p-typu oraz pokazują, że zastosowanie złącza tunelowego pozwala na bardzo efektywne wstrzykiwanie nośników potrzebnych do trawienia.

W pracy po raz pierwszy zaprezentowano trawienie elektrochemiczne warstw GaN domieszkowanych na typ p przy stałym napięciu i bez użycia zewnętrznego źródła światła. Dzięki użyciu złącza tunelowego uzyskano jednorodne i doskonale kontrolowalne trawienie warstw GaN oraz InGaN domieszkowanych Mg. Co niezwykle interesujące, zakres napięć, dla których otrzymano warstwy porowate, wynosił tylko ~0.4 V. Progowe napięcia trawienia (2.2 V) oraz napięcia, przy których uzyskano silne trawienie (2.4 V), są znacznie niższe niż dla warstw GaN domieszkowanych na typ n o tej samej koncentracji domieszek. W pracy pokazano również, że transport dziur w materiale nie był ograniczony aż do 200 µm odległości w płaszczyźnie. Za pomocą zaproponowanego modelu trawienia p-typowych warstw GaN wyjaśniono jak zachodzi ten proces w układzie złącza tunelowego użytego jako warstwy wstrzykującej nośniki do warstwy trawionej.

Archiwum aktualności

Ostatnio opublikowaliśmy:
  1. Role of Metallic Adlayer in Limiting Ge Incorporation into GaN by H. Turski, P. Wolny , M. Chlipala, M. Sawicka, A. Reszka, P. Kempisty, L. Konczewicz,G. Muziol, M. Siekacz, C. Skierbiszewski, Materials 2022, 15(17), 5929; DOI.org/10.3390/ma15175929
  2. Ion implantation of tunnel junction as a method for defining the aperture of III-nitride-based micro-light-emitting diodes By: J. Slawinska, G. Muziol, M. Siekacz, H. Turski, M. Hajdel, M. Zak, A. Feduniewicz-Zmuda, G. Staszczak, and C. Skierbiszewski, Optics Express Vol. 30, Issue 15, pp. 27004-27014 (2022) Published July 2022 DOI.org/10.1364/OE.458950
  3. Electrochemical etching of p-type GaN using a tunnel junction for efficient hole injection By: N. Fiuczeka, M. Sawicka,A. Feduniewicz-Żmuda, M. Siekacz, M. Żak, K. Nowakowski-Szkudlarek, G. Muzioł, P. Wolny, J.J. Kelly, C. Skierbiszewskia, Acta Materialia 234(15):118018, Published May 2022 DOI.org/10.1016/j.actamat.2022.118018
  4. Bottom tunnel junction-based blue LED with a thin Ge-doped current spreading layer By: M. Chlipała, .H. Turski, M. Żak, G. Muziol, M. Siekacz, K. Nowakowski-Szkudlarek, N. Fiuczek, A. Feduniewicz-Żmuda, J. Smalc-Koziorowska, C. Skierbiszewski, Appl. Phys. Lett. 120, 171104 (2022); Published April 2022, DOI.org/10.1063/5.0082297 1.Electrically pumped blue laser diodes with nanoporous bottom cladding By: M. Sawicka, G. Muziol, N. Fiuczek, M. Hajdel, M. Siekacz, A. Feduniewicz-Żmuda, K. Nowakowski-Szkudlarek, P. Wolny, M. Żak, H. Turski, C. Skierbiszewski, Optics Express Vol. 30, Issue 7, pp. 10709-10722 (2022), Published February 2022 DOI.org/10.1364/OE.454359
  5. GaN-based bipolar cascade lasers with 25 nm wide quantum wells By: J. Piprek, G. Muziol, M.Siekacz, C. Skierbiszewski, OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS Vol: 54 Issue: 1 Article Number62 Published JAN 2022 DOI10.1007/s11082-021-03455-0Pełna lista publikacji


Nasz zespół

prof dr hab. Czesław
Skierbiszewski

dr inż. Grzegorz
Muzioł
dr hab. Henryk
Turski
dr inż. Marcin
Siekacz
dr inż. Marta
Sawicka
mgr Anna
Feduniewicz-Żmuda
mgr inż. Krzesimir
Nowakowski-Szkudlarek
mgr inż. Paweł
Wolny
mgr inż. Mateusz
Hajdel
mgr inż. Mikołaj
Żak
mgr inż. Julia
Sławińska
mgr inż. Natalia
Fiuczek
mgr inż. Mikołaj
Chlipała
mgr inż. Oliwia
Bilska
mgr inż. Krzysztof
Gołyga
Shyam
Bharadwaj


Projekty

Lista obecnie realizowanych przez nas projektów:

1. TeamTech

„Złącza tunelowe i ich zastosowanie dla optoelektroniki opartej o azotek galu”

2. OPUS - NbN

"Monolithic integration of superconductors and semiconductors on nitride platform”

3. SONATA - wide QW

"Circumvention of piezoelectric fields in III-nitride heterostructures – a way towards solving the green gap problem"

4. SONATA - porous GaN

"Nanoporous GaN – a new platform for realization of quantum structures"

5. PRELUDIUM - LD

"Wpływ wbudowanych pól piezoelektrycznych na sprawność azotkowych diod laserowych"

6. PRELUDIUM - HBT

"Monolitycznie zintegrowany tranzystor bipolarny z LED w systemie azotków III grupy"

7. BANANO

"'Periodyczne siatki NANO-kanałów umieszczone wewnątrz struktur laserowych o jednomodowym widmie emisji"

8. SONATA - N-polar

"Pozyskanie przewag azotowej polarności GaN dla emiterów światła opartych na azotkach grupy trzeciej"


Lista zrealizowanych projektów dostępna TUTAJ


Galeria

Program “Patent na Patent” zrealizowany w 2014 roku:

W prezentowanym tutaj krótkim filmie Grzegorz Muzioł opowiada o przygotowywanej wówczas pracy doktorskiej (4:10). Tłumaczy dlaczego konstrukcja falowodów InGaN pomaga w eliminacji wyciekania modów optycznych do podłoża GaN (5:08). Prof. Czesław Skierbiszewski opowiada o wyjątkowych właściwościach i zastosowaniach azotku galu (3:25), a Prof. Piotr Perlin (TopGaN CTO) o znaczeniu innowacyjnych badań dla polskiego biznesu hi-tech (8:34).


Kontakt

Adres

Siedziba główna::
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk "UNIPRESS"
Sokołowska 29/37
01-142 Warszawa

Adres Laboratorium MBE:
al. Prymasa Tysiąclecia 98
01-424 Warszawa

komunikacja miejska:
PKP Koło - przystanek tramwajowy
PKP Koło - przystanek autobusowy

Telefon:

+48 22 8760351 - biuro
+48 22 8760324 - lab

E-mail:

czeslaw@unipress.waw.pl