mgr inż. Natalia Fiuczek

Natalia Fiuczek jest absolwentką Nanotechnologii Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechnice Gdańskiej.W trakcie studiów odbyła praktyki w grupie badawczej „Bioenkapsulacja i nanotechnologia” w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera w Krakowie. W ramach rocznego stypendium realizowanego w IWC PAN przygotowała pracę magisterską pt. „Wytwarzanie i charakteryzacja struktur azotkowych do zastosowań w zwierciadłach Bragga”, którą obroniła z wyróżnieniem w 2019 roku. Obecnie jest doktorantką w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych Warsaw-4-PhD. Doktorat z fizyki realizuje w projekcie „Nanoporowaty GaN – nowa platforma dla realizacji struktur kwantowych” pod opieką prof. dr. hab. Czesława Skierbiszewskiego.

Zainteresowania badawcze


Kontakt

tel. +48 22 876 0352
lab. +48 22 876 0324
email: natalia@unipress.waw.pl


ORCID: 0000-0002-6343-0281