mgr inż. Paweł Wolny

Paweł Wolny ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Mechatroniki. Współpracuje z grupą MBE prof. Czesława Skierbiszewskiego w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN od 2009 roku. Niedawno powrócił do nas z Paul-Drude Institut w Berlinie. Paweł Wolny jest współautorem 18 publikacji naukowych.
Do najważniejszych osiągnięć Pawła Wolnego należą:

Zainteresowania badawcze

Do zainteresowań badawczych Pawła Wolnego należy epitaksja z wiązek molekularnych i charakteryzacja azotkowych struktur kwantowych pod względem jakości strukturalnej, optycznej i elektrycznej. Paweł Wolny jest pasjonatem elektroniki.


Kontakt

tel. +48 22 876 0444
lab. +48 22 876 0345
email: wolny@unipress.waw.pl


ORCID: 0000-0001-6863-338X