mgr inż. Mikołaj Żak

Mikołaj Żak jest absolwentem Inżynierii Materiałowej wydziału Fizyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Od 2017 roku realizuje pracę magisterską pt. „Morfologia oraz własności elektryczne złącz tunelowych InGaN:Mg/InGaN:Si wytwarzanych metodą epitaksji z wiązek molekularnych z plazmą azotową” w grupie MBE u prof. Czesława Skierbiszewskiego w ramach grantu TEAM-TECH FNP. Do najważniejszych osiągnięć Mikołaja Żaka należy zaliczyć uzyskanie konstrukcji złącza tunelowego o gładkiej morfologii i dobrych parametrach elektrycznych.

Zainteresowania badawcze

Do zainteresowań badawczych Mikołaja Żaka należy wzrost epitaksjalny GaN urządzeń optoelektronicznych posiadających w swojej konstrukcji złącze tunelowe, a także ich charakteryzacja elektryczna.


Kontakt

tel. +48 22 876 0444
lab. +48 22 876 0345
email: mzak@unipress.waw.pl


ORCID: 0000-0003-4370-9290