mgr inż. Krzesimir Nowakowski-Szkudlarek

Krzesimir Nowakowski-Szkudlarek jest absolwentem Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Od 2012 roku współpracuje z Instytutem Wysokich Ciśnień PAN. Od 2013 roku jest doktorantem prof. Czesława Skierbiszewskiego i współpracuje z grupą MBE. W trakcie studiów odbył 4 miesięczny staż na Uniwersytecie w Montpellier we Francji oraz dwutygodniowy w Laboratorium Instytutu Półprzewodników Chińskiej Akademii Nauk w Pekinie. Jest współautorem 8 publikacji naukowych.
Do najważniejszych osiągnięć Krzesimira Nowakowskiego-Szkudlarka należy zaliczyć:

Zainteresowania badawcze

Krzesimir Nowakowski-Szkudlarek jest ekspertem w dziedzinie processingu struktur na bazie kryształów azotku galu (GaN): struktur z dwuwymiarowym gazem elektronowym na bazie heterostruktury GaN/AlGaN - tranzystorów typu HEMT oraz diod Schottky, diod laserowych oraz diod elektroluminescencyjnych LED. Do zainteresowań badawczych Krzesimira Szkudlarka należy także pełne spektrum działań związanych z przygotowaniem podłoży azotku galu do epitaksji.


Kontakt

tel. +48 22 876 0444
lab. +48 22 876 0324
email: krzesimir.szkudlarek@unipress.waw.pl


ORCID: 0000-0002-8174-1518