dr inż. Grzegorz Muzioł

Grzegorz Muzioł jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Doktorat obronił w 2017 roku w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN pod kierunkiem prof. Czesława Skierbiszewskiego. Praca doktorska pt. „Właściwości optyczne azotkowych diod laserowych wytwarzanych metodą epitaksji z wiązek molekularnych” dostępna jest TUTAJ. Grzegorz Muzioł jest kierownikiem projektu finansowanego przez NCN (2013-2017) "Właściwości falowodów InGaN i model wyciekania modów optycznych do podłoża GaN w diodach laserowych”. Jest współautorem ponad 30 publikacji naukowych.
Do najważniejszych osiągnięć Grzegorza Muzioła należą:

ORCID: 0000-0001-7430-3838

Zainteresowania badawcze

Grzegorz Muzioł jest ekspertem w dziedzinie wzrostu epitaksjalnego GaN oraz wytwarzania azotkowych przyrządów optoelektronicznych i elektronicznych. W obszarze jego zainteresowań znajduje się także charakteryzacja przyrządów oraz ich modelowanie teoretyczne.

Projekty badawcze


Kontakt

tel. +48 22 876 0444
lab. +48 22 876 0324
email: gmuziol@unipress.waw.pl


ORCID: 0000-0001-7430-3838