mgr Anna Feduniewicz-Żmuda

Anna Feduniewicz-Żmuda ukończyła studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Współpracuje z prof. Czesławem Skierbiszewskim od 2002 roku na stanowisku pracownika naukowo-technicznego. Odbyła staż zagraniczny w laboratorium processingowym na Technicznym Uniwersytecie we Wiedniu. Jest współautorką 32 publikacji naukowych.

Do najważniejszych osiągnięć Anny Feduniewicz-Żmuda należy zaliczyć opracowanie metody przygotowywania podłoży GaN o różnej orientacji krystalograficznej do epitaksji.

Zainteresowania badawcze

Do zainteresowań badawczych Anny Feduniewicz-Żmuda należy przygotowanie podłoży GaN o różnej orientacji krystalograficznej do epitaksji. Zajmuje się kontrolą powierzchni podłoży oraz warstw azotkowych metodą mikroskopii sił atomowych (AFM). Wykonuje charakteryzację optyczną i elektryczną struktur kwantowych oraz przyrządów optycznych tj. diod LED oraz LD.


Kontakt

tel. +48 22 876 0352
lab. +48 22 876 0324
email: ania_f@unipress.waw.pl


ORCID: 0000-0002-8801-9851