U50 banner

Sponsors

The project “Highlights in III-N semiconductors and nanomaterials. Sympozjum Jubileuszowe UNIPRESS 50” was co-financed from the state budget as part of the PERFECT SCIENCE program (DOSKONAŁA NAUKA).

Logo Polish Society for Crystal Growth

CO-FUNDED BY THE STATE BUDGET / DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PERFECT SCIENCE / DOSKONAŁA NAUKA
Highlights in III-N semiconductors and nanomaterials. Sympozjum Jubileuszowe UNIPRESS 50
CO-FINANCING / DOFINANSOWANIE: 201 000 PLN
TOTAL VALUE / CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 236 000 PLN

Projekt “Highlights in III-N semiconductors and nanomaterials. Sympozjum Jubileuszowe UNIPRESS 50” obejmuje zorganizowanie dwudniowego Sympozjum naukowego, podczas którego zaproszeni Goście oraz uczeni z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN (IWC PAN) zaprezentują najważniejsze wyniki swoich badań. Zaproszeni wykładowcy to najwybitniejsi przedstawiciele swoich dziedzin (w tym laureatów Nagrody Nobla), z reguły prowadzący aktywną współpracę z Instytutem. Sympozjum będzie się składać z Sesji Inauguracyjnej oraz 7 Sesji naukowych, w tym jednej sesji posterowej prezentującej najnowsze osiągnięcia IWC PAN.

Project “Highlights in III-N semiconductors and nanomaterials. Anniversary Symposium UNIPRESS 50” involves the organization of a two-day scientific symposium during which invited guests and scientists from the Institute of High Pressure Physics PAS (IHPP PAS) will present the most important results of their research. The invited lecturers are the most outstanding representatives of their fields (including Nobel Prize winners), usually actively cooperating with the Institute. The Symposium will consist of an Opening Session and 7 Scientific Sessions, including a poster session presenting the recent achievements of IHPP PAS.

U50 Honorary Patrons & Sponsors